Rita attefallshus i SketchUp Pro

Attefallshus ritat i Sketchup - Holygon (2021)

Förverkliga dina husdrömmar

🏡 Drömmer du om ett eget litet hus? Men utan ängsliga dussinmallar, överraskande konsultkostnader, eller veckor av stimulerande omgörningar? Rita ditt drömhus själv!

En ny svensk lag gör det möjligt att bygga tilläggshus på upp till 30 kvadratmeter, helt utan bygglov. Det kallas attefallshus. Det passar perfekt att 3d-modellera tillsammans med vår vän – SketchUp.

SketchUp är världens användarsnällaste 3d-modellerare. SketchUp gör det lätt att redan på idéstadiet skapa, jämföra och bedöma rumsliga lösningar. SketchUp hjälper till att enkelt och tillförlitligt planera, formge, materialsätta, kostnadsberäkna och åskådliggöra hela din byggnad i både 3d och 2d.

I denna artikel ger yrkesmodellör Felix Heuman från Nordens ledande SketchUpstudio Holygon en allmän handledning både för svårt förvirrade nybörjare och garvade 3d-veteraner. Artikeln blandar praktiska tumregler med lättsamma tips. Artikeln visar ett svenskt attefallshus. Men den vänder sig lika mycket till dig som vill formge andra liknande små byggnader, var du än bor. Syftet är att inspirera till egen arkitektonisk formgivning och ge några enkla råd vid 3d-modellerandet av mindre byggnader.

Texten utgår från Holygons och Northway Partners direktsända webbinarium från 3 juni 2021. Holygon har formgett attefallshuset och dess miljö i SketchUp 2021 Pro.

Vad är ett attefallshus?

🙋‍♀️ En svensk lag från år 2020 gör det möjligt att utan bygglov bygga ett eller flera tilläggshus på upp till totalt 30 kvadratmeter och med maximal höjd från genomsnittsmarknivå till taknock om 4 meter. Det kallas attefallshus.

Attefallshus ska ligga nära ett befintligt huvudbostadshus och kan användas som självständig bostad eller som lusthus, uthus, garage, förråd, vedbod och liknande. Reglerna gäller i hela Sverige med vissa inskränkningar. Före du förverkligar ditt attefallshus – läs detaljreglerna på svenska boverkets webbplats.

Bild: Attefallshus i tidigt skede
Inom dessa dimensioner ryms ett attefallshus. Maxytan är 30 kvadratmeter och maxhöjden är 4 meter. Maxvolymen blir då 120 kubikmeter.

Finn en plats

🍀 Hitta en plats först. Formge sedan din nya byggnad efter platsen. Poängen med att formge en egen byggnad är att den blir specialanpassad. Precis som en människa som inte anpassar sig till sin tid blir ett slags spöke, blir en byggnad som inte anpassar sig till sin plats ett ufo. Det är lättare att anpassa en byggnad än en plats. Platsen ska rama in, avgränsa, inspirera och koncentrera byggnaden. En bra plats är en som lockar byggnaden att liksom bli det den vill. Byggnaden och platsen ska föra ett samtal genom årstiderna. När vi människor smyglyssnar utan att tröttna, är det lyckat.

Tomtens karaktär, siktlinjer, höjdskillnader, soltillgång, markslag och vegetation får vägleda. Placera huset högt. Bygg inte huset på den finaste platsen, utan hellre med utsikt över den. Varje ny byggnad skapar rum både inne och ute. Använd befintliga större träd, buskage och liknande som medskapare av naturliga uterum. Sätt gärna huset i korsningen mellan olika naturtyper, så att utsikten ut från huset får skilda karaktärer från husets olika sidor. 

Ett enkelt sätt att på den tilltänkta platsen känna av storlek och placering är att sätta upp eller helt enkelt hålla upp några träplankor som i skala 1:1 anger husets viktigaste hörn.

Uttryck programmet

👩 🏫 Innan man börjar är det bra att ha en projektbeskrivning. På arkitektspråk heter det »program«. Ett arkitektoniskt program är en text som tydligt klargör byggnadens syfte, vem och vad den är tänkt att tjäna och vilka särskilda hänsyn som behöver tas. I offentliga upphandlingar blir program ofta omfattande. För ett litet privat projekt kan tre meningar räcka gott. Skriv ner vad du vill och inte vill med huset. Att formulera sig i skrift gör det enklare att själv förstå och begripliggöra för andra vad man egentligen sysslar med. Vare sig du tar hjälp av en yrkesarkitekt, din familj eller tänker göra allt själv, är programmet användbart som vägledning och verklighetskontroll.

Skissa hundra hus

🏘 När plats och program är valt är det dags att skissa. Ingenting slår vanlig blyertspenna och papper. Det är det bästa sättet att börja. Några hastiga penndrag förblir det oöverträffade sättet att utforska grundläggande formidéer. 

Ju mindre energi det kostat att skapa något, desto lättare är det att förkasta det till förmån för något ännu bättre.

I efterhand visar sig en lång resa ofta ha följt riktningen hos de första stegen. Se dig tidigt runt åt många håll.

Tag fram en stor hög papper. Med en minutsskiss på varje ark kan man på under två timmar göra hundra utkast och ändå hinna med kvarts vila och lite till.

Många vuxna är rädda för att teckna. En inre röst viskar »Du kan inte«. Ignorera glatt ditt fjolliga överjag. Bejaka istället hämningslöst skapande. Det viktiga är att kläcka många idéer, att kasta bort många idéer, att finna modet att pröva fritt. Bry dig inte om att allt blir snett och vint. Du kommer märka en klar förbättring redan efter tiotusen timmar.

Bild: Grovskiss med papper och penna
Papper och penna är grovskissens oöverträffade medium. De första pappersutkasten bör inrikta sig på volymer och stora drag. På några skisser minner attefallshuset om en Noaks ark i miniatyr.

Ibland kan man prova att på papperna förprinta en ögonhöjdsavbild, som utblekt foto eller tunn skiss, av den valda platsen. Sedan handritar man med tusch ovanpå. När den valda platsen har intilliggande byggnader, stora träd eller andra framträdande drag är en sådan situationsskiss extra användbar.

Koncentrera dig på de stora dragen: massa och tomrum, öppet och slutet, stillhet och rörelse, ljust och mörkt, slätt eller intensivt, horisontellt och vertikalt.

Fasad betyder ansikte. Ett hus har flera ansikten. Vänd huset så att huset tittar på rätt håll. 

Tag vara på och förstärk karaktären vid husets olika sidor. Förläng gärna huset med direkt anslutande uteplats, markberedning eller kanske en pergola. Skapa variation genom asymmetri.

Varje fasad alstrar också i sig en plats. Ge platserna karaktär efter byggnadens syften.

Utbuktningar skapar kropp. Kroppar trycker från.

Inbuktningar skapar undertryck. Undertryck suger in. 

Förträngningar skapar passage. Passager pressar igenom.

Vidgningar skapar rum. Rum håller kvar.

Även subtila volymskillnader ger denna verkan.

Vissa arkitekter formger sina byggnader utifrån och in. Andra inifrån och ut. Bägge sätt praktiseras av framgångsrika yrkespersoner. Ofta är det mer praktiskt att låta planlösningen driva elevationen, alltså fasaden. Särskilt för komplexa flerfunktionsbyggnader. I praktiken går arkitekten fram och tillbaka och justerar efterhand.

När några idéer mäler sig fram som särskilt intressanta i mängden, är det dags att starta världens näst bästa sätt att skissa hus – vår vän SketchUp.

Skapa en situationsmodell

🌤 Starta vår vän SketchUp till en tom fil. Har du inte SketchUp så kan du ladda ner den kostnadsfria 30-dagars testversionen. Behöver du hjälp att komma igång, se de kostnadsfria videotutorialerna på learn.sketchup.com

Före själva byggnaden är det bra att göra en situationsmodell, en platsmodell, som visar befintlig miljö. Börja med att i SketchUp geolokalisera din modell till platsen du har valt. Det ger dig korrekta skuggor året runt. Det enklaste brukar vara att hämta geokoordinaterna från någon webbkarttjänst och skriva in dem direkt i SketchUps geolokalisering. 

Olika karttjänster bjuder olika kvalitet på satellitfoton. Ladda ner det du hittar. Importera det till SketchUp, skala det till exakt rätt storlek och placera det med det kommande huset i origo. Var noggrann. Dubbelkontrollera att modellens grundskala och mått verkligen är korrekta.

Lita inte på karttjänsterna. Komplettera med att själv gå ut på den befintliga tomten och mät upp för hand. Mät noga. Det blir alltid fel, så mät igen. Det är viktigt att måtten är korrekta, eftersom processens tillförlitlighet vilar på dem.

I SketchUp, skissmodellera upp terrängens höjdskillnader och befintliga byggnader. Dessa kan representeras som enkla volymer. Glöm inte träd, som lätt växer större än en villa och påverkar skuggor och siktlinjer. Terräng kan vara knivigt, men kan skapas och mjukgöras med SketchUps inbyggda instick Sandbox tools. Ställ in årstid och klockslag i skuggpanelen. Kontrollera att skuggorna faller rätt. När situationsmodellen är klar, är det dags att börja modellera huset.

Formge i SketchUp

⚡ Med några pappersskisser och en situationsmodell klart är det dags att modellera upp huset. Denna artikel behandlar formgivning av småbyggnader i allmänhet. Råden som följer om hur man kan gå tillväga är generellt hållna.

Behöver man inspiration kan man göra en stämningstavla (»moodboard«) med bilder, urklipp och citat. Blanda gärna arkitektur med helt andra motiv, som tillsammans visar grepp, detaljer och färgscheman. Kollaget kan fungera som kraftkälla.

Bild: Moodboard som användes till attefallshuset
En stämningstavla som dock inte användes till attefallshuset. Vilka motiv kan du identifiera?

Som utgångspunkt bör byggnader som hör samman med ett närliggande befintligt bostadshus låna formspråk och färgsättning från bostadshuset. 

Två-tre hus i klunga blir ett slags stad i miniatyr. En stad är en helhet där husen är delarna. Delar som ser alltför lika ut skapar tristess. Delar som ser alltför olika ut skapar buller. Världens vackraste städers formspråk bygger alltid på ett gemensamt tema med variationer som återspeglar byggnadens betydelse. Använd samma princip hemmavid.

Om huset inte ska byggas, utan kanske är en formövning, kan man med fördel utgå från ett befintligt hus man gillar. Det enklaste är att då använda en bok med uppmätta ritningar eller i alla fall tydliga fotografier. Kopiera de bästa delarna rakt av. Behåll om möjligt skalan i originalet. Låna utan skam och stjäl gärna friskt från de bästa förebilderna. Tag detaljer eller struktur eller bägge. Men var försiktig så du inte slutar med ett stilmissfoster.

Denna artikel är ingen stilguide. Oavsett vilken stil man väljer – nymodigt eller gammaldags, lätt eller tungt – så blir resultatet ofta bra när det genomförs konsekvent och med stor omsorg. Hus är tidsresenärer som ska överleva oss alla. Den bästa utgångspunkten är den byggstil som fungerat längst tid på platsen.

Starkt nyttoinriktade byggnader åldras fortast. Det funktionalistiska blir ofta ofunktionellt redan på en livstid. Klavbind inte ditt hus till specifika funktioner som snabbt blir omoderna. Skapa hellre en mer mångtydig byggnad som kan fylla skilda syften över tid.

Bild: Den första Sketchupmodellen – ett slags lusthus.
Bildexporten visar den första SketchUpmodellen – ett slags lusthus. Idén utvecklades sedan efterhand.

Vissa arkitekter gillar att tillämpa strikta modulsystem med fasta höjder, längder och bredder som i ett system kontrollerar rytmiseringen av massa, tomrum och detaljer. Andra tycker att sådana system hindrar kreativiteten, och föredrar att bygga mer organiskt, på känn. De flesta blandar metoderna efter behov. Använd modulsystem om de underlättar formgivningsprocessen och förbättrar resultatet, annars inte.

Om en byggnad ska ha periodiska element, exempelvis murhåltagningar eller konsoller på helt regelbundna avstånd, så måste man dock sätta ut dessa först. En skicklig arkitekt låter rytmen kontrollera byggnaden, inte tvärtom. Att komponera meningsfulla fasader där distinkta visuella rytmer hakar i och leker med varandra, medan alla takter till i slut går jämnt ut är en raffinerad konst. I denna är SketchUp ett utmärkt hjälpmedel.

Arbeta i övrigt från stort till smått. Utgå från pappersskisserna. Fastställ alltid de stora dragen först. Fyll i smådelar sist. Börja med grundstrukturen. När den är klar, häng upp detaljerna. 

I SketchUp, använd genomgående komponenter för allt som används flera gånger, och namnge dem beskrivande.

Starkt asymmetriska byggnader är rastlösa och alstrar oro. Starkt symmetriska byggnader kan bli sterila och är ofta svåra att få funktionella. Ett sätt att nå balans är att göra enskilda fasader eller väggpartier symmetriska, och efter läge variera och förstärka deras skilda stämningar och funktioner. Goda hus blandar asymmetrins omväxling med symmetrins behärskade lugn.

Bild: Bearbetad husmodell med ett pulpettak
I en mer bearbetad husmodell är sadeltaket nu utbytt mot ett pulpettak med avrinning i bortre hörnet. Baksidan vetter mot skogsridån och har en mer tillsluten karaktär. Den ger plats för trädgårdverktyg.

Den som vill lära sig mer om yrkesarkitektens standarder på ett mer tekniskt plan – från handtagshöjder till draghållfasthetstabeller – uppmuntras att skaffa senaste årsupplagan av Bodin & Hidemarks bok »Arkitektens Handbok«. Boken ger fakta kring lagar, riktlinjer och praxis för planering, byggnadstyper, byggnadsdelar, mått, terräng, handikappanpassning, material, bärverk, installation med mera. Och så klart finns vår vän SketchUp med.

Bild: Arkitektens handbok
Vill du bygga en trunkerad pyramid? Med denna praktika i handen blir enhvar sin egen arkitekt.

Holygons attefallshus som illustrerar denna artikel är uppmodellerat med ett minimum av SketchUpverktyg. Så gott som alla verktyg är inbyggda. Till skillnad från de flesta andra 3d-modellerare som bullar upp med en bred uppsättning smala verktyg, ger istället SketchUp användaren en smal uppsättning djupa verktyg. Det betyder att bortåt 99 procent av attefallshusmodellen är gjord med runt bara ett dussin grundverktyg. Varje verktyg har modifikatortangenter som visas i statusraden. Med dessa kan funktionellt närliggande verktygvarianter aktiveras, likt ur en armékniv. I SketchUp känns modelleringen därför ofta långt intuitivare än i andra programvaror. När det fungerar som bäst känns det som om ingenting stod i vägen mellan användaren och modellen. Detta är en av SketchUps betydande fördelar.

De typiskt vanligaste SketchUpverktygen är Select, Move, Line, Rectangle, Circle, Eraser, Rotate, Tape, Pushpull, Followme, Scale, Offset, Paintbucket. Därtill kommer grundorganisering som Group, Make component och Explode, och grundredigering som att kopiera, klippa ut och klistra in. Geometriredigering sker under ständigt tändande och släckande av vyer som Hide, Unhide, Hide rest of model, Back edges, X-Ray, Hidden edges och Hidden objects. Ovanstående operationer förekommer i nästan alla projekt. Tillskriv samtliga operationer egna enknappskommandon.

Det enda instick som använts för attefallshuset är norske Thomthoms kostnadsfria Selection Toys. Vana modellerare utmärker sig genom att till minsta energikostnad utföra snabba och precisa markeringar. Selection Toys förenklar vissa typer av markeringar väsentligt, genom att exempelvis filtrera en markering på entitetsslag, eller att markera kontextens alla instanser av valda komponenter. Det kan också omvandla gruppinstanser till komponenter. 

För vissa specialdetaljer kan Fredo6’ kostnadsfria instick Joint Pushpull nyttjas, exempelvis för att pushpulla flera fasetter eller hela ytor samtidigt. Vill man skapa och redigera en enkel terräng fungerar SketchUps inbyggda instick Sandbox tools.

Presentera formen

👁 Med huvudformerna på plats är det dags att ägna uppmärksamhet åt hur de åskådliggörs i SketchUps vyport. Många modellörer arbetar länge på det tekniska, men glömmer eller klarar inte av att presentera dem på ett sätt som gör modellen verkligt läsbar och tilltalande för mottagarna.

Modellens visuella iscensättning går ofta långt snabbare än dess formgivning. Samtidigt tillför den visuella stilen betydande värde.

Husbyggen är sällan enmansprojekt. Ofta behöver flera parter förstå eller tilltalas av underlaget för att huset ska bli verklighet. Framställning spelar roll. Det finns några enkla grepp som gör modellen tydlig och tilltalande.

Bild: Attefallshuset från sydost (Holygon)
Attefallshuset »Mari« från sydost. Notera hur huset träder fram ur en bakgrund som är tydligt blekare. Skuggor, dimma, profiler och tvåpunktsperspektiv är påslagna.

Skalfigurer är det effektivaste sättet att visa en modellbyggnads skala. Sätt in en eller gärna flera skalfigurer i realistisk storlek. SketchUps standardmall innehåller en skalfigur. Men gör hellre en egen. Ni kommer kanske träffas ofta. Skaffa en du verkligen gillar.

Hus svävar inte i luften. Se till att modellen står på en terräng som är trovärdig och ännu hellre korrekt. 

Strö ut vegetation runt huset. Några enstaka enkla träd eller buskar skapar stämning och ramar in huset. De bidrar också till uppfattningen av skalan. Liksom med skalfigurer fungerar enkla 2d-faceme-komponenter bra för ögonhöjdsperspektiv. Testa att göra bladmassan halvgenomskinlig för ett skirare och överlagrande intryck. Detta bygger på att stilens transparens är satt till Nicer.

Bild: Attefallshuset i parallellprojicerad elevation från söder.
Attefallshuset i parallellprojicerad elevation från söder. Formen lånar drag av fransk trädgårdspaviljong

Staffage är rekvisita som höjer modellens trovärdighet, vittnar om en historia, eller preciserar en stämning. Några möbler eller andra detaljer ger liv åt framställningen. 

Vill du inte själv bygga skalfigurer, vegetation eller staffage så kryllar SketchUps 3d Warehouse av gratismodeller. Kvaliteten varierar från ibland riktigt fin till total katastrof. Men även de fina behöver handpåläggning för att passa in. Tag för vana att alltid först öppna varje nedladdad modell i en separat instans av SketchUp. Rensa här bort all onödig geometri, överloppsmaterial, taggar och så vidare, justera noggrant material och liknande, och spara. Sedan kan komponenten dras in i huvudmodellen. Använder man vegetation och staffage återkommande, är det bästa ofta att samla alla i en gallerimodell. Komponenterna kan då lättare harmonieras stilistiskt och bära samma material.

Det kanske vanligaste misstaget i presentationen är att använda illasittande eller onödigt skrikiga material och färger. Texturer bör undvikas, och annars användas sparsmakat. 

Merparten av modeller som Holygon granskar har material med överdrivet grälla kulörer och färgmättnader (»saturation«) långt över det naturliga. I SketchUps materialpanels hsb-palett är mättnadsvärden över 50 procent sällan påkallat. Pröva att istället dra ner reglaget till säg mellan 5 och 20 procent. Allt i modellen som inte spelar huvudrollen vinner på låg kulörintensitet. Detta gäller i synnerhet för terräng, bakgrundsvolymer och liknande fondobjekt.

Poängen är inte de exakta värdena, utan att statisterna ställer sig i bakgrunden så att huvudrollsinnehavaren naturligt träder fram. Istället för att materialen skriker ikapp varandra, viskar de och släpper fram mer dynamik till formen.

Samma princip, att låta bakgrunden träda tillbaka till förmån för huvudtemat, gäller ljushet (»brightness«) och kulörton (»hue«). För ljushet är grundtipset att överlag hålla sig på den övre delen av skalan – säg mellan 60 och 90 procent – utan att slå i max. Erfarenheten visar att i allmänhet upplever betraktare datorskärmsmodeller som lättlästare och tillgängligare när objekten har ljusa, pastelliga färger. Undvik därför mörker. För kulörtoner är sambanden mer komplexa. En bra början är att samla kulörerna till ett grundtema med variationer och därifrån medvetet framhäva detaljer eller fält genom tydligt kontrasterande kulör.

I stilpanelen, använd samma principer på bakgrund samt eventuell mark och himmel för att ge dem mjuka, ljusa, omättade färger. Inför skärmexport, slå gärna på profiler.

Slutligen ser de flesta modeller bäst ut med påslagna skuggor som förtydligar formernas rumsliga relation och i lätt dimma som antyder djup. Reglera ljuset i skuggpanelen. 

Sammanfattningsvis underlättar presentationen för ögat när kontraster mellan underordnade delar hålls till ett minimum. Kontrasterna bör sparas till att uttrycka det betydelsefulla, och också här tillämpas med just den kraft som behövs – inte mer.

När ovanstående vyinställningar är klara, spara dem i en ny scen utan separat kamera. Scenen kan lättåtkomligt spara stil, skuggor, dimma med mera. Eftersom profiler, skuggor och transparens kan bli tungt för SketchUp att visa är det användbart att även skapa en alternativ kameralös scen med en vy anpassad för snabb modellering. Via scenerna går det sedan blixtsnabbt att växla mellan modelleringsläge och presentationsläge.

Redovisa modellen

🧾 Den färdiga modellen kan redovisas i sin helhet genom att ladda upp den till SketchUps inbyggda webbtjänst Trimble Connect. Den låter utvalda mottagare granska och återkoppla på modellen i en vanlig webbläsare. Mer publika modeller kan laddas upp på 3d Warehouse. Allmänheten kan då i en vanlig webbläsare titta på modellen direkt i 3d Warehouse alternativt inbäddad på en egen webbplats. Det finns också en gratis installerbar modellvisare, SketchuU Viewer.

Det vanligaste sättet att redovisa 3d-modeller av hus är tvådimensionella stillbilder. Spara de bästa kamerapositionerna i scener. Scener gör det möjligt att ta nya bilder från samma vy även efterhand som modellen justeras. För arkitekturmotiv bör kameran med fördel sättas i ögonhöjd och till tvåpunktsperspektiv.

Under menyn finns funktionen under File Export 2d Graphic. Exportera bilden i hög upplösning. Genom att från en och samma kamera exportera flera olika bilder med olika objekt eller visuella effekter påslagna, går det i ett bildbehandlingsprogram som Photoshop att skapa nya uttrycksfulla bildkompositioner.

Vanliga bildexporter kan återge mått. Men en renodlad byggritning behöver större kontroll. Dessa görs därför bäst i SketchUps medföljande systerprogram Layout. Layouts syfte är att skapa måttsatta byggritningar. Det är enkelt att på samma ark kombinera olika modellvyer och textblock för att ge detaljanvisningar och lägga till mått och noter. När ritningarna är klara kan Layout exportera dem till en pdf. Det fiffiga är att när grundmodellen ändras i SketchUp, kan man låta Layout automatiskt uppdatera alla vyer och mått.

SketchUp Pro kan slutligen skapa anpassad en redovisning av modellens egenskaper i listform. För detta behöver det medföljande insticket Dynamic Components vara aktiverat. Sedan görs redovisningen med kommandot File Generate Report… som kan välja, gruppera, filtrera och summera egenskaper hos modellen. Detta gör det lätt att sammanställa stycketal, löpmeter och volymer för ett bygges insatsvaror. 

Om man i modellens Entity info-panel en gång noterat respektive varukomponents kostnad, kan SketchUp automatiskt summera aktuella varukostnader och skapa färdiga plocklistor. För att redovisa en modells samlade yta per material kan man i modellen högerklicka på en fasett med materialet och välja Area Material. Trimbles webbplats Extension Warehouse erbjuder dessutom flera gratisinstick som automatiserar bulkrapportering av modellens komponentlistor och materialytor. Informationen kan sedan exporteras ut som kalkylark för extern bearbetning.

Nå nästa nivå

🎓👨‍ En 3d-modell blir sällan klar – det är bara andra modeller och projekt som tränger sig före. Men vi ville testa en sak till.

Som nytt förslag gör sig en husmodell bäst genom att presenteras i en nedtonad miljö. Just så presenterade vi attefallshuset ovan. Som rolig avslutning ville vi prova att vända på förhållandet. Vi ville skapa en miljömodell som gör sig bäst runt ett nedtonat hus. Eftersom huset redan stod klart fick vi brassa på med desto mer miljö. Som vanligt började vi med några pappersskisser. Vi valde ut en som fick ange riktningen.

Pappersskiss B - Holygon (2021)
Pappersskiss. Ett nytt förslag kastar ut den redan färdiga byggnaden på en ö i något slags skärgård. På ett ögonblick lyfter den snabbfotade fantasin det lilla huset till en helt ny miljö. Svårt i verkligheten, lätt i SketchUp.

Nedan visar vi resultatet snarare än processen. I översikt skapade vi en stor quaddad terräng som havsbotten, plus en vattenkropp däröver, lyfte upp små terrängöar genom vattenytan, projicerade ned texturer på terrängen, och beströdde de uppstickande landmassorna med några tusen träd och buskar. 

Bild: Husmodell i miljö (Holygon)
I den nya modellen träder naturen på romantikens manér i förgrunden. Miljön ger byggnaden ett avskilt läge som gör att den påminner om en eremithydda.

För den avslutande animationen programmerade vi ett enkelt rubyskript. Skriptet riktade kameran mot modellcentrum och utplacerade kamerascener i en cirkel runtom. Till sist exporterade vi ut scenerna till en kameraanimation.

Tag en tur runt skärgården på sextio sekunder.

Gå inte ensam 

🥳 Till sist – i användarsnälla SketchUpland behöver ingen gå ensam. Inte heller du. Om du önskar gå en SketchUpkurs, vill diskutera din senaste modell, kanske kört fast på gränsen till tredimensionellt nervsammanbrott, eller bara vill prata SketchUp – kontakta mig direkt så hjälper jag dig. Hälsningar Felix!

Artikelförfattare Felix Heuman är professionell formgivare och 3d-modellör på Holygon ab.
Artikelförfattare Felix Heuman är professionell formgivare och 3d-modellör på Holygon AB som är Nordens ledande SketchUpstudio. Läs mer på https://holygon.com
Artikelutgivare Johan Gustafsson är vd på Northway Partner AB.
Artikelutgivare Johan Gustafsson är Channel Partner Manager på Northway Partner AB som är SketchUps officiella nordiska distributör.

 

Latest News

Get started with
SketchUp today!

Turn your ides into incredible products
with a 30-day trail.

Get started with
SketchUp today!

Turn your ides into incredible products
with a 30-day trail.