Privacy Policy

Policy gällande integritet, marknadsföring och behandling av personuppgifter.

Denna Integritetspolicy informerar om hur Northway Partner AB, organisationsnummer 559098-8670, Slottsmöllan, 302 31 Halmstad, Sverige, e-post: operations@northwaypartner.com, (“Northway Partner”, “vi”) samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter.

Syftet med vår Integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet. Vi uppdaterar därför vår Integritetspolicy till att efterfölja alla ändringar som görs för att stärka dina integritetsrättigheter. Detta är en del av vårt ständiga åtagande av att vara transparenta om hur vi använder dina uppgifter och hur vi håller dem säkra. Vi har inkluderat ändringar för att möta de nya kraven gällande den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med denna policy är att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem de kan delas med och under vilka omständigheter samt hur du kan skydda dina rättigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, till exempel för att kunna leverera varor och/eller tjänster som du har beställt. Vår grundläggande förutsättning är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. För det mesta behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

Uppgifterna används också i viss utsträckning för marknadsanalyser, marknadsundersökningar, statistik och företagsfeedback.

Personuppgifter som vi samlar in

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress, elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) eller till en eller flera faktorer som kan kopplas till den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Vi anser att uppgifter som har anonymiserats eller som har blivit aggregerade så att de inte längre kan användas för att identifiera en specifik fysisk person inte längre är personuppgifter, oavsett om det är i kombination med annan information eller inte.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder våra Tjänster.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättsliga skäl att göra det. Vi behandlar inte personuppgifter i andra fall än när det behövs för att uppfylla juridiska och avtalsenliga skyldigheter. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. Här är några exempel på de personuppgifter vi behandlar:

 

Hur länge behåller vi din information?

Vi sparar dina personuppgifter i upp till sju år efter ditt senaste köp eller din senaste kontakt med oss. Vi gör detta för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen och för att kunna erbjuda dig service och support för de produkter som du har köpt från oss. Vi tar dock inte bort dig automatiskt från våra nyhetsbrev eftersom du själv har möjlighet att avregistrera dig när som helst (via en länk längst ner på sidan i varje utskick) om du så önskar.

Vi anser att uppgifter som har anonymiserats eller som har blivit aggregerade så att de inte längre kan användas för att identifiera en specifik fysisk person inte längre är personuppgifter, oavsett om det är i kombination med annan information eller inte.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder våra Tjänster.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättsliga skäl att göra det. Vi behandlar inte personuppgifter i andra fall än när det behövs för att uppfylla juridiska och avtalsenliga skyldigheter. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. Här är några exempel på de personuppgifter vi behandlar:

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Dessutom får vi tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Vi anser att uppgifter som har anonymiserats eller som har blivit aggregerade så att de inte längre kan användas för att identifiera en specifik fysisk person inte längre är personuppgifter, oavsett om det är i kombination med annan information eller inte.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder våra Tjänster.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättsliga skäl att göra det. Vi behandlar inte personuppgifter i andra fall än när det behövs för att uppfylla juridiska och avtalsenliga skyldigheter. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. Här är några exempel på de personuppgifter vi behandlar:

 

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Northway Partner baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder:

Profilering 

Northway Partner kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi kan analysera information om hur du använder vår webbplats, om vilka av våra produkter och erbjudanden du har varit intresserad av eller köpt och vilka nyhetsbrev du har interagerat med. Detta gör vi för att kunna skicka information som vi anser är av intresse för dig. Detta kan till exempel gälla specialerbjudanden, nya produkter och produktuppdateringar.


Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att kontakta oss på privacy@northwaypartner.com.

Dina rättigheter

u har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig. När vi raderar dina personuppgifter kan vi inte verifiera dina köp hos oss, och det betyder att vi inte längre kan erbjuda produktsupport eller påminna dig om att uppdatera ditt programabonnemang.

Du har rätt till att:

Kontakta oss på privacy@northwaypartner.com för att begära ett registerutdrag, en korrigering eller radering av dina personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett säkert sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert och betryggande sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, radering samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna Policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

I vissa fall måste vi lämna ut dina uppgifter till tredje part, till exempel till våra leverantörer som tillhandahåller de produkter vi erbjuder i vårt sortiment, samt till betalnings- och kommunikationstjänster. Detta är till exempel ofta ett krav vid beställning av digitala programvaror för att vi ska kunna leverera licensen till dig.

I vissa fall måste vi lämna ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, om leverantören av din beställda produkt befinner sig där.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Cookies och andra liknande tekniker

När du besöker eller interagerar med vår webbplats, tjänster, applikationer, verktyg eller meddelanden kan vi eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer använda cookies och annan liknande teknik för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse, samt för reklam- och marknadsföringsändamål. Du kan läsa vår fullständiga cookiepolicy för mer information.

Personuppgiftsansvarig

Northway Partner AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna Integritetspolicy utan föregående meddelande. Läs igenom denna policy regelbundet, särskilt innan du ger ut någon information. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast det datum som finns angivet ovan. Din fortsatta användning av våra Tjänster efter att den reviderade Integritetspolicyn har trätt i kraft utgör godkännande av den senaste versionen av denna Integritetspolicy.

Frågor?

Kontakta oss på privacy@northwaypartner.com du skulle ha några frågor som gäller vår behandling av dina personuppgifter.